triorium-1.jpg

Triorum - Crossover music

TRIORUM bjuder på en gränslös musikalisk resa genom tid och rum. Från vindpinad tundra och 1500-talsslott via svenska furuskogar till New Yorks filmdukar. Klassiskt, sakralt, filmmusik, ethno och jazz i en blandning som på papperet kan verka omöjlig. Med en improvisatörs nyfikenhet bjuder vi in till en rundtur där Grieg och Hoagy Carmichael möter fader Bach på jiddish. En unik musikalisk drömcharter i ett unikt rum där bara dina öron kan sätta gränserna!

TRIORUM invites you to a boundless musical journey through time and space. From the windswept tundra and 16th century castles via Swedish pine forests to New York’s film screens. You will find classical, sacral, film music, ethno/folk music and jazz in a mix that on paper can appear impossible. With a jazz musician’s curiosity we invite you to a tour where Greig and Hoagy Carmichael meet father Bach in jiddish. A unique musical roundtrip in a unique place where only your own ears set the boundaries!

De tre musikerna i Triorum suddar ut de musikaliska gränserna mellan noterat och improviserat och tar oss med på en resa genom tid och rum. Krister Andersson är en av våra mest erkända saxofonister/klarinettister som, liksom basisten Nisse Palm, har jobbat med gräddan av det professionella musiklivet. Göran har rötterna i den klassiska gitarren men rör sig lika gärna i andra genrer

Ur region Gävleborgs turnéprogram -2016)

🙂